27 januari 2015

Syrië, wat kunnen wij doen?

Wat kunnen wij als gewone Herentenaar aan deze situatie doen?

Vorig jaar organiseerde de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings­samenwerking een informatieavond over het conflict in Syrië. De GROSH vroeg het gemeentebestuur om het zoeken naar politieke oplossingen mee te stimuleren. De GROSH deed ook een oproep voor financiële steun aan de grote organisaties voor noodhulp. Hartelijk dank voor wie hier op inging. 

Dit jaar wil de GROSH zich toespitsen op kinderen van vluchtelingen die niet bereikt worden in officiële opvang, en die veiligheid gezocht hebben in Koerdisch gebied in Noord-Syrië.
We organiseren een solidariteitsmaaltijd. Goed eten voor een goed doel? Ja, maar ook kansen tot ontmoeting met andere Herentenaren die zich het lot aantrekken van Syrische vluchtelingen en met Syrische vluchtelingen zelf. Beknopte informatie met film en getuigenissen over de humanitaire situatie. Proeven van de cultuur van de Koerden, niet alleen van hun eten, maar ook van hun muziek. De Koerdische muziekgroep Noegin (Nieuw Leven) geeft een benefiet optreden.

Syriëactie pagina's op deze website:

Solidariteitsactie Syrië

Programma

Inschrijvingen tot 15 februari

Bestemming opbrengst

Een land in chaos

Een humanitaire catastrofe

Wat kunnen wij doen? <== deze pagina

Graag deelnemen of uitnodigen op facebook