27 januari 2015

Syrië, een humanitaire catastrofe

De situatie in Syrië is de meest dramatische humanitaire crisis sinds tientallen jaren.
Er vielen reeds meer dan 200.000 doden en een miljoen gewonden. Vier miljoen Syriërs zijn gevlucht naar het buitenland, waarvan 3,8 miljoen in de buurlanden. 7,6 miljoen zijn binnen Syrië zelf ‘verplaatst’. 10,8 miljoen mensen heeft nood aan dringende humanitaire hulp in Syrië. De winter verergert nog de humanitaire crisis. En toch blijven er mensen en groepen zich inzetten om elkaar te helpen om te overleven en om uitwegen te zoeken.
Beloften en … ook daden van de internationale gemeenschap?
Internationale beloften voor financiële steun aan humanitaire hulpverlening in de buurlanden werden half december 2014 maar voor iets meer dan de helft ingelost. Het aantal asielaanvragen in Europa stijgt en een groter deel daarvan wordt positief beantwoord. 

bron: http://multimedia.tijd.be/syrie/


Volgens Amnesty International is er daarnaast dringend nood aan hervestiging in andere landen dan de buurlanden voor 380.000 Syrische vluchtelingen die ook in vluchtelingenkampen niet veilig zijn: ernstig zieken, slachtoffers van foltering, niet-begeleide kinderen. Wereldwijd werden slechts 63.170 plaatsen voor hervestiging aangeboden, waarvan 36.305 door de Europese lidstaten. De beloften zijn eind december 2014 nauwelijks uitgevoerd. De Europese lidstaten zijn meer bezig met het beschermen van grenzen dan van mensen.
België besliste om in 2014 75 Syriërs te hervestigen en in 2015 worden het er 225. Hopelijk kan ook onze gemeente volgend jaar aan dit programma van de Verenigde Naties meewerken. 

Het grootste deel van de internationale humanitaire hulp voor vluchtelingen verloopt via de vluchtelingenkampen. Wie buiten de officiële opvang­initiatieven leeft is aan zijn lot overgelaten. Dat is onder meer het geval voor duizenden Yezidi-Koerdische vluchtelingen.

Engelstalige websites:
BBC http://www.bbc.com/news/world-middle-east-22798391
OCHA = Office for the Coordination of Humanitarian Affairs http://www.unocha.org/
Syriëactie pagina's op deze website:

Solidariteitsactie Syrië

Programma

Inschrijvingen tot 15 februari

Bestemming opbrengst

Een land in chaos

Een humanitaire catastrofe <== deze pagina

Wat kunnen wij doen? <== volgende pagina

Graag deelnemen of uitnodigen op facebook