27 januari 2015

Syrië, een land in chaos

De protesten voor meer democratie in maart 2011 zijn door het regime van president Bashar al-Assad gewelddadig onderdrukt en zijn geëscaleerd in een gewapende strijd. Het Vrije Syrische Leger en Islamitische extremisten van verschillende strekkingen (Al-Qaeda en Islamitische Staat) bevechten elkaar. Koerden strijden voor een autonoom gebied. Het land is in chaos en dreigt uiteen te vallen in vier zones respectievelijk onder controle van het regime, het Vrije Syrische leger, Islamitische Staat en de Koerden. 

De internationale gemeenschap slaagt er niet in het conflict te helpen oplossen. Een internationale militaire campagne vecht tegen de strijders van de Islamitische Staat in Irak en Syrië. Ook België doet hieraan mee in Irak. Maar deze militaire actie heeft geen toekomstscenario voor een politieke oplossing met respect voor de verschillende minderheden. Ze kost per maand tien tot twintig keer meer dan wat de internationale gemeenschap, ook ons land, over heeft voor humanitaire hulpverlening.


Afbeelding bron: pietervanostaeyen.wordpress.comSyriëactie pagina's op deze website:

Solidariteitsactie Syrië

Programma

Inschrijvingen tot 15 februari

Bestemming opbrengst

Een land in chaos <== deze pagina

Een humanitaire catastrofe <== volgende pagina

Wat kunnen wij doen?


Graag deelnemen of uitnodigen op facebook