21 mei 2016

Solidariteitsactie Syrie: Achtergrondinformatie

Solidariteitsmaaltijd vorig jaar

Vorig jaar, op 22 februari, organiseerde een werkgroep van de GROSH (Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent) een hart-verwarmende solidariteitsactie voor kinderen van Syrische vluchtelingen in Afrin (in Noord-Syrië in Koerdisch gebied). Met een mooi resultaat: 3600 euro konden we overmaken aan het Rode Kruis in Afrin voor medicatie en kleding voor kinderen. Voor een verslag zie: https://herentinbeeld.be/2015/02/23/herent-steunt-kinderen-in-syrie-met-solidariteitsactie/ en http://grosherent.blogspot.be/

Ingewikkeld kluwen

Ondertussen gaat het in Syrië van kwaad naar erger. De oorlog houdt niet op. Bommen van het regime, van IS en van allerlei rebellengroepen zaaien verwoesting. Het conflict in Syrië is een ingewikkeld kluwen omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Er is nu wel een zeer beperkt staakt-het-vuren, dat enige humanitaire hulpverlening mogelijk maakt. Diplomatieke initiatieven hebben tot nog toe maar povere resultaten opgeleverd en zijn een nieuwe ronde ingegaan.


Humanitaire catastrofe

Deze complexe situatie houdt in dat de overgrote meerderheid van de Syriërs aangewezen is op humanitaire hulp. Volgens ramingen van begin 2016 hebben 13,5 miljoen Syriërs humanitaire hulp nodig en leven 4,5 miljoen burgers in een belegerd of moeilijk toegankelijk gebied. De inwoners blijven er verstoken van het levensnoodzakelijke. Civiele voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen en woningen liggen in het vizier. Er zijn 6,5 miljoen ontheemden geteld en 4,5 miljoen vluchtelingen. Niet te vergeten de meer dan 250.000 slachtoffers! Wie voor de gevechten op de vlucht slaat, zoekt in eerste instantie veiliger gebieden in Syrië zelf op. Anderen vluchten naar de buurlanden Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en Egypte. Al deze mensen leven in een zeer kwetsbare situatie. Ten slotte zijn er diegenen die onze contreien proberen te bereiken om er asiel aan te vragen. Het aantal burgerslachtoffers en vluchtelingen blijft toenemen en de vluchtelingen stoten meer en meer op grenzen van Turkije en Europa. Het drama in Syrië speelt zich af voor de poorten van Europa; iets meer dan 4.000 kilometer scheiden Damascus van Brussel. In een geglobaliseerde wereld gaat het om onze buren.

Wat kunnen wij als Herentenaar aan deze situatie doen?

Wij kunnen ons informeren en steun geven aan grote noodhulporganisaties. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking organiseerde reeds informatieavonden over de conflicten in Syrië en het Midden Oosten. De GROSH vroeg het gemeentebestuur ook om het zoeken naar politieke oplossingen mee te stimuleren. Vrijwilligers helpen mee in de opvang van vluchtelingen door het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het OCMW. En wij kunnen van gemeente hier tot gemeente daar kleinschalige lokale organisaties ondersteunen. Het Rode Kruis in Afrin liet ons weten dat het nood heeft aan medisch materiaal. De stad ligt op een 50 km van het zwaar belegerde Aleppo en kent een nieuwe toevloed van vluchtelingen.