21 maart 2017

Open brief aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Sinds september 2015 is de Werkgroep Vluchtelingen Herent actief in de schoot van de GROSH. Ze wil bijdragen aan een gastvrije gemeente en aan een positief klimaat van solidariteit met vluchtelingen en met mensen in moeilijke leefomstandigheden.
De Werkgroep brengt (een vertegenwoordiging van) de vrijwilligers uit Herent samen die zich inzetten voor vluchtelingen in Herent.  Deze vrijwilligers engageren zich in verschillende taken: zoeken naar woningen, taallessen, buddy/peter-meter om vluchtelingen te ondersteunen op praktisch, sociaal, administratief vlak, organisatie van informatie- en sensibiliseringsinitiatieven, en van concrete solidariteitsacties, stimuleren van lokale organisaties om te werken aan integratie, ….
De Werkgroep ondersteunt ook de werking van het LOI (Lokaal Opvanginitiatief) van het OCMW en stimuleert het bestuur van de gemeente via een afvaardiging van de werkgroep in de 'kerngroep vluchtelingen' met de verantwoordelijke beleidsmensen (schepenen).
De Werkgroep bereidt adviezen voor die de GROSH kan formuleren aan het bestuur van OCMW en gemeente.

Op 20 maart 2017 richtte de Werkgroep Vluchtelingen zich in een open brief tot de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, vanuit een aantal bekommernissen vanuit het plaatselijk werken aan de opvang en integratie van vluchtelingen.

Lees de volledige brief hier:
https://drive.google.com/open?id=0BwI46ANePjY_WmNobDRtRHBLclU

Wil je ook meewerken aan een gastvrije gemeente en aan de ondersteuning van vluchtelingen in Herent? Laat het weten aan koen.neyens@hotmail.com