14 december 2016

Herent steunt de Witte Helmen in Syrië

Vrijdagnamiddag 18 december stond er een mooie regenboog boven GC De Wildeman in Herent. Een goed voorteken. Ondanks het gure weer liep ’s avonds het centrum vol. Het benefietconcert voor De Witte Helmen in Syrië was hartverwarmend. Meer dan een geslaagd initiatief van de GROSH (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent) in samenwerking met GC De Wildeman en vele verenigingen.Tragedie in Syrië

Met het beleg van Aleppo en de evacuatie komt Syrië dagelijks in het nieuws. Syrië kent de grootste humanitaire tragedie van de laatste jaren. De protesten voor waardigheid en vrijheid zijn geëvolueerd van een burgeroorlog tot een ‘plaatselijke wereldoorlog’. Bij ons kreeg tot voor kort het barbaars geweld van de Islamitische Staat de meeste aandacht. Maar het grootste aantal doden valt door niets ontziende militaire acties van de regering en haar bondgenoten. Burgers worden genadeloos onder vuur genomen in belegerde gebieden en steden zoals Aleppo. Een project in deze complexe context kiezen is moeilijk. Maar steun verlenen aan een bevolking in nood is een menselijke plicht.

De Witte Helmen

De GROSH steunde reeds twee maal het Rode Kruis in Afrin in Noord-Syrië in Koerdisch Gebied. Deze keer was het goede doel De Witte Helmen.
De Syrische Civiele Bescherming, beter gekend als The White Helmets (De Witte Helmen), is een humanitaire organisatie van ongewapende vrijwilligers. Met risico’s voor eigen leven halen ze slachtoffers van onder het puin op plekken die gebombardeerd werden. Ze hebben op die manier al meer dan 70.000 levens gered. Ze waarschuwen de burgerbevolking voor nakende aanvallen, en verlenen eerste hulp. Verder zijn ze betrokken in het herstel van elektriciteitsleidingen, en veiligheid van gebouwen. Met camera’s op hun helmen verzamelen ze ook bewijsmateriaal voor mogelijke vervolging van oorlogsmisdaden. Zie voor meer info: www.whitehelmets.org.

Benefietconcert

Het was een prachtige avond in GC De Wildeman. De Syrisch-Koerdische muziekgroep Nojin (Nieuw Leven) en het Strijdkoor gaven het beste van zichzelf. Het was niet alleen artistiek mooi, maar er hing ook een warme sfeer van solidariteit. En we werden ontroerd door het getuigenis van Werda Mervat over haar vlucht voor de oorlog en haar dankbaarheid voor de opvang in Herent, het gedicht ‘Ballade van de zee’ van Charles Ducal , de samenzang van Nojin en Kontrarie van ‘Wa ana Amshi’ (‘En ik stap’). We zijn fier dat wij in Herent over verschillen van cultuur en politieke visie heen samen een humanitaire actie konden steunen.

Steun 

Het concert bracht samen met de giften 2885 euro op. Half december, toen wij het geld wilden overmaken, vroegen wij ons af: Wat blijft er over van de Witte Helmen? In de belegering van Oost-Aleppo werden ook de hulpverleners doelwit. Zij vreesden voor hun leven als zij door het regime en haar bondgenoten zouden opgepakt worden bij de verovering van Aleppo. The White Helmets zijn echter niet alleen actief in Aleppo maar ook op andere plaatsen in Syrië: in de provincies Aleppo, Idlib, Damascus en Deraa. Alleen in Oost-Aleppo kunnen de White Helmets hun werk niet meer doen.

De opbrengst van onze actie is overgemaakt aan de leiding van The White Helmets en zal gebruikt worden op plaatsen waar de grootste noden zijn. Dat zijn nu niet alleen gewonde burgers medische hulp verlenen, maar ook het vervangen van hulpmateriaal verloren in de bombardementen, en verzorging van getroffen hulpverleners zelf. Op de blog van de GROSH (http://grosherent.blogspot.be/) geven we later meer concrete informatie.

Wij hopen met dit benefietconcert niet alleen een concrete steun gegeven te hebben aan een goed doel. We toonden dat solidariteit mogelijk is, zelfs in moeilijke omstandigheden. Laat het ook een signaal zijn dat wij willen dat alle Syrische burgers beschermd worden en dat de oorlog stopt. Dat de uithongering en uitmoording zich niet verplaatst van Aleppo naar andere gebieden, maar dat voor het conflict een politieke oplossing gevonden wordt. Daarvoor is internationale druk nodig. Hopelijk kunnen we vanuit de bevolking ook daarvoor samen onze stem verheffen en onze politieke meningsverschillen opzij zetten. Omdat we bekommerd zijn om het tragische lot van de Syrische burgers.

http://www.11.be/component/zoo/item/help-syria