24 december 2013

Verslag informatieve Syrië-avond 3 december 2013

Op 3 december 2013 organiseerde een werkgroep van de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH) een informatieve avond over het conflict in Syrië.

Vijfennegentig mensen vulden De Nok in het Gemeenschapscentrum De Wildeman, veel meer dan de organisatoren verwacht hadden.Brigitte Herremans, Midden-Oostenexpert van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, schetste de achtergronden. ‘In decennia het belangrijkste conflict in het Midden Oosten’. Drie Syrische gasten getuigden elk vanuit hun persoonlijke situatie waarom zij uit Syrië weggingen en hoe zij de situatie zien evolueren.

We kregen een beter zicht op de complexiteit van het conflict, met de religieuze en etnische diversiteit in het land, interne en internationale actoren en economische en politieke belangen, de verdeeldheid in de internationale gemeenschap. De vreedzame opstand tegen het dictatoriale regime is uitgedraaid op een nachtmerrie. Terwijl de strijdende partijen betrokken zijn bij een niet te winnen oorlog, betalen burgers een onmenselijke tol met reeds meer dan 120.000 doden. Er zijn meer dan twee miljoen vluchtelingen in het buitenland en vijf miljoen intern verplaatste personen. Een derde van de bevolking is op de vlucht en 10 miljoen burgers hebben hulp nodig; ondertussen spreken de Verenigde Naties reeds van 17 miljoen mensen, drie op de vier Syriërs. Humanitaire bijstand wordt bemoeilijkt. De revolutie is gekaapt door extremistische krachten. Toch blijven ook burgers actief met geweldloos protest en concrete hulpverlening.

Hoe verscheiden ook de motieven zijn waarom de Syrische gasten hun land verlieten, zij verlangen naar een beter Syrië voor iedereen, vrede in hun land en een veilige toekomst voor hun familie. De verdeling van hun land, waar Assad zich zou terugtrekken in een beperkt gebied, is voor hen geen perspectief.

Ook op de vraag: "Wat kunnen wij hier doen?" werd ingegaan. We kregen suggesties om ons verder te informeren en om acties van ngo’s en vreedzaam basisactivisme te ondersteunen. Maar ook noodhulp. Het Internationaal Rode Kruis zegt dat nu de winter is ingetreden, de Syrische vluchtelingen maanden van wanhoop en dood tegemoet gaan.

Dank zij de tussenkomst van de GROSH in de onkosten, kon de werkgroep met de inkomgelden 500 euro storten voor noodhulp aan Syrië op rekening BE19 0000 0000 1212. De werkgroep vraagt aan de gemeente ook medewerking aan een politieke en humanitaire oplossing.
Leni Creuwels schreef in bijgevoegd artikel een verslag met enkele persoonlijke beschouwingen:

http://www.dewereldmorgen.be/blogs/marcel-de-prins/2013/12/12/syrie-2013-achtergronden-en-persoonlijke-verhalen-herent-3-dec-2013

Zie ook: http://www.soemoed.be/2013_12_03_Syrie-avond_Herent/index.html
Hier vind je ook de link naar de powerpoint van Brigitte Herremans.

Verslag opgemaakt door Marcel De Prins.