16 september 2012

Vredeswake in het hart van Herent

Wanneer? Zondag 23 september van 15u - 16.30u
Waar? Onze-Lieve-Vrouwplein Herent

In het kader van de vredesweek organiseert een werkgroep van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent(GROSH) samen met Herentse sociale bewegingen voor de tiende keer een vredeswake. Zo actualiseren we ook de boodschap van de musical hART. Eind april konden wij in Herent met hART de laatste dagen van pastoor Van Bladel tot leven brengen en de gruwel van de eerste wereldoorlog herbeleven. We werden geraakt door de paniek en de angst voor het geweld, maar ook door het verlangen naar vrede.

Wachten tot het overkookt?
Oorlog en massawreedheden zijn niet uit de wereld verdwenen. Denken we maar aan Guatemala, Oost-Congo, Irak, Afghanistan, Libië, Mali, Syrië. Wij mensen hebben nog niet geleerd om conflicten op een geweldloze manier op te lossen. We blijven wapens produceren, verhandelen en gebruiken. Kernwapens blijven opgestapeld, zelfs in ons eigen land.
De Vlaamse vredesweek zet dit jaar de verantwoordelijkheid tot bescherming (Responsibility to Protect of R2P) op de agenda. Wanneer een staat de verantwoordelijkheid niet opneemt om zijn eigen burgers te beschermen, moet de internationale gemeenschap tussenbeide komen. Militaire interventie is echter maar verantwoord bij een beperkt aantal zware misdaden tegen de mensenrechten. Veel belangrijker is het geweld voorkomen en preventief handelen.

Op het programma:
  • Tentoonstelling van de Heemkundige Kring over pastoor Van Bladel en ‘Our World at War’ van het Rode Kruis
  • Muziek door Jeugdmuziekatelier De Hommel
  • hART-liederen door de koren van de musical hART: Dauwgard, het Hagenkoor, Strijdkoor Kontrarie
  • Getuigenissen van acteurs over de betekenis van hART voor hun vredesinzet
  • Actuele bedreigingen voor vrede en Verantwoordelijkheid tot bescherming door Tom Sauer, professor U.A.
  • Een teken van engagement van scholen, jeugd- en volwassenenverenigingen
  • Samenzang van vredeslied

Zingen voor het klimaat
Onmiddellijk na de vredeswake volgt ‘Sing for the Climate’.
Het klimaat verandert en dit heeft verregaande gevolgen. De toekomst en de leefbaarheid van onze planeet staat op het spel. Daarom wordt op zondag 23 september overal in België gezongen voor het klimaat.

Deze "Sing for the Climate" is een initiatief van 11.11.11 en de Klimaatcoalitie.
Alle zangmomenten worden opgenomen en nadien samengevoegd door Nic Balthazar tot één wervelende muziekclip voor het klimaat. En die clip gaat dan naar politici de wereld rond om hen op te roepen hoogdringend werk te maken van een klimaatakkoord.
Op zondag 23 september, aansluitend bij de Vredeswake, zingen we om 16 uur op het Herentse kerkplein het klimaatlied, samen met de Herentse koren en muziekverenigingen.

Van harte welkom!