07 september 2012

Memorandum GROSH

Beste mede-burger,

Als we u even aanspreken als “burger”, dan heeft dat alles te maken met de komende verkiezingen. Op één of andere manier bent u daar nauw bij betrokken. Hetzij vanuit een partij, mogelijks als kandidaat gemeenteraadslid, met goede voornemens en beloften. Hetzij vanuit een (advies)raad of vereniging, een drukkingsgroep of gewoon als kiezer, met wensen voor onze gemeente en misschien met ‘eisen’.

Als Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent (GROSH) willen we u te kennen geven welke ambities we hebben over het beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking. In het vooruitzicht van de gemeenteverkiezingen wensen we dat het volgende gemeentebestuur de lijn doortrekt: niet gewoon voort doen wat we al deden, maar verder ‘ontwikkelen’.

Van het volgende gemeentebestuur verwacht de GROSH  dat het aandacht blijft hebben voor ‘ontwikkelingssamenwerking’, o.m. door
  1. een schepen voor ontwikkelingssamenwerking
  2. een groeipad op het percentage van de gemeentelijke begroting vertrekkend vanuit de huidige toegekende middelen
  3. beheer van deze middelen voor het middenveld door de GROSH4
  4. een structurele verankering van de aangegane zusterband met de Maya-gemeenschappen in Guatemala (gebruik makend van de federale en Vlaamse subsidies)
  5. de versterking van de gemeentelijke Noord-Zuiddienst ter bevordering van het wereldburgerschap in Herent
  6. vertegenwoordiging en actieve deelname van de politieke partijen in de GROSH
  7. de naleving van de engagementen als Herent Fair Trade en vredesgemeente
  8. het inbedden van ontwikkelingssamenwerking in een algemeen en coherent beleid van duurzame ontwikkeling
Het volledige memorandum is beschikbaar voor download op volgend adres:

In naam van alle leden van de GROSH.